Greynest: quality not quantity

Wilczarze są naszą pasją, są radością dla oczu i balsamem dla duszy.

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Czy wilczarz to wilczarz?

Czy współczesne wilczarze są genetyczną kontynuacją dawnych wilczarzy?

 Czy też są współcześnie zrekonstruowaną nową rasą?

""And all their manners do confess,

That courage dwells in gentleness”

16th Century poem

 „I cała ich postawa ukazuje,

że odwaga w łagodności zamieszkuje”

z 16-wiecznego wiersza